Klachtenregeling

Klachtenregeling BNA Bureau Notariaat en Advocatuur

Heeft u een klacht? Bel ons op (035) 6936 444. We overleggen dan of er een telefonische of persoonlijke afspraak moet worden gemaakt om de klacht nader te bekijken of toe te lichten.
Mocht de klacht betrekking hebben op een medewerker van BNA Bureau Notariaat en Advocatuur, neem dan contact op met mevrouw R.M.C. (Rosemarie) Wielinga-de Winter RA of met de heer P.W. (Pieter) den Ouden AA. Indien de klacht te maken heeft op de hiervoor genoemde personen kunt u contact opnemen met de heer D.H.P. (Denny) ten Camp RA, onder telefoonnummer (0314) 36 98 20. In het geval dat een klacht om een persoon gaat, adviseren wij u eerst te proberen met de betreffende persoon tot een oplossing te komen.

Als een gesprek niet werkt
Het kan gebeuren dat een gesprek tot niets leidt. Of uw klacht is te omvattend om via de telefoon te bespreken. In zulke gevallen kunt u uw klacht schriftelijk indienen. U kunt de klacht sturen naar ETL Nederland Accountants en Adviseurs, t.a.v. de heer D.H.P. ten Camp RA. Adres: ETL Nederland Accountants en Adviseurs, Postbus 553, 7000 AN  Doetinchem

Ook is er de mogelijkheid uw klacht telefonisch door te geven en daarbij te vermelden dat u de klacht alsnog schriftelijk wilt laten behandelen. Een van onze medewerkers vult vervolgens het klachtenformulier voor u in. U ontvangt hiervan twee kopieën, waarvan u een kopie ondertekend aan ons terugstuurt.

Telefoon (0314) 36 98 20

De klacht is ingediend. En nu?
BNA Bureau Notariaat en Advocatuur / ETL Nederland Accountants en Adviseurs behandelt uw klacht met de grootste zorgvuldigheid en spoed met u en de betrokkene(n). Indien het ons niet lukt binnen korte tijd inhoudelijk op uw klacht in te gaan, dan zullen wij in elk geval uw klacht bevestigen. U kunt altijd om nadere informatie vragen. Het is onze doelstelling om uw klacht binnen drie weken af te handelen. Mochten er redenen zijn voor een langere afhandelingperiode van uw klacht, dan informeren wij u direct hierover. Na de afhandeling van uw klacht ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging van de procedure.

Rekening houdend met de beroepsreglementen worden alle stappen die zijn genomen en/of ondernomen vastgelegd. Vanzelfsprekend gaan wij vertrouwelijk en zorgvuldig met de door u verstrekte informatie om. Mocht het noodzakelijk zijn extern advies in te winnen betreffende de klacht, dan wordt u gevraagd toestemming te verlenen om relevante informatie en/of bescheiden aan de externe partij ter beschikking te stellen. Wij zien er op toe dat geheimhouding van de relevante informatie en/of bescheiden blijft gewaarborgd.