Nieuws

binnen de notarisbranche.

Wat is een zakelijke maaltijd?
Wat is een zakelijke maaltijd?
U kunt onder de werkkostenregeling een zakelijke maaltijd onbelast aan uw werknemers vergoeden of verstrekken. Maar wat is eigenlijk een zakelijke maaltijd? Tijdelijke verblijfkosten Voor een aantal vergoedingen bestaan gerichte vrijstellingen. Zo ook voor zakelijke maaltijden. Het vergoeden van dergelijke maaltijden is onbelast. Hiervan is allereerst sprake als de maaltijd een onderdeel is van tijdelijke
Voorwaarden voor kosten in mindering op transitievergoeding
Voorwaarden voor kosten in mindering op transitievergoeding
De Wet Werk en Zekerheid geeft werknemers bij ontslag op verzoek van de werkgever een recht op een door de werkgever te betalen transitievergoeding. Voorwaarde is dat de arbeidsovereenkomst ten minste twee jaar geduurd heeft. De Wet biedt de mogelijkheid om bepaalde kosten in mindering te brengen op de transitievergoeding. Het gaat om kosten van
Subsidie praktijkleren? Wees er op tijd bij!
Subsidie praktijkleren? Wees er op tijd bij!
Met ingang van 1 januari 2014 is de afdrachtvermindering onderwijs afgeschaft en vervangen door een nieuwe regeling: de subsidieregeling Praktijkleren. Kunt u gebruik maken van de subsidieregeling Praktijkleren voor het studiejaar 2014/2015, dan kunt u deze aanvragen vanaf 2 juni 2015 tot en met 15 september 2015 (vóór 17.00 uur). Wees er op tijd bij,
Update werkkostenregeling
Update werkkostenregeling
De sinds 1 januari 2015 voor alle werkgevers verplicht gestelde werkkostenregeling heeft voor de nodige onduidelijkheden gezorgd. Om verheldering te brengen heeft de belastingdienst in februari een webinar gehouden over dit onderwerp. Onderstaand een samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen. Parkeren buiten de werkplek toch onbelast (onder voorwaarden) Eerder werd gesteld dat parkeervergoedingen voor parkeren buiten
Veranderingen Wet Werk en Zekereid
Veranderingen Wet Werk en Zekereid
Met ingang van 1 januari j.l. is de wet Werk en Zekerheid van kracht. Als gevolg hiervan is er een hoop veranderd voor tijdelijke-, oproep- en uitzendcontracten. Op 1 juli 2015 en 1 januari 2016 zullen opnieuw een aantal wijzigingen van kracht worden. De overheid heeft deze wijzigingen vastgelegd in een zestal factsheets u vindt