Nieuws

binnen de notarisbranche.

Laat fiscale verliezen niet verloren gaan
Laat fiscale verliezen niet verloren gaan
Onder de titel ‘Laat fiscale verliezen niet verloren gaan’ beschrijven de auteurs Arthur Hofman en Shie Yee Au Yeung in een artikel voor ‘Accountant.nl’ hoe fiscale verliezen mogelijk positief benut kunnen worden. Het gehele artikel vindt u in PDF formaat als bijlage bij dit bericht. Heeft u na het lezen van dit artikel vragen? Neem
Veranderingen Wet Werk en Zekereid
Veranderingen Wet Werk en Zekereid
Met ingang van 1 januari j.l. is de wet Werk en Zekerheid van kracht. Als gevolg hiervan is er een hoop veranderd voor tijdelijke-, oproep- en uitzendcontracten. Op 1 juli 2015 en 1 januari 2016 zullen opnieuw een aantal wijzigingen van kracht worden. De overheid heeft deze wijzigingen vastgelegd in een zestal factsheets u vindt
Toename rekening-courantsaldo terecht belast als uitdeling
Toename rekening-courantsaldo terecht belast als uitdeling
De fiscus belaste de opnamen van een dga in rekening-courant als uitdeling, want ten tijde van de opnamen stond het namelijk al vast dat de dga de vordering die de bv op hem had niet zou kunnen voldoen. Dat de opgenomen bedragen verrekend konden worden met toekomstige dividenduitkeringen maakte het oordeel niet anders. Het volledige