Nieuws

binnen de notarisbranche.

Gewenningsperiode voor modelovereenkomsten
Gewenningsperiode voor modelovereenkomsten
De vervanging van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) door modelovereenkomsten gaat niet zonder slag of stoot. Op dit moment is de voorbereidingsfase volop in gang. Wat volgt is de implementatiefase van 1 april 2016 tot 1 januari 2017, waarin opdrachtgevers en opdrachtnemers de tijd krijgen om waar nodig hun werkwijze aan te passen. Gedurende die gewenningsperiode
Nieuw uiterlijk voor box 3 in 2017
Nieuw uiterlijk voor box 3 in 2017
Houd rekening met een nieuwe vorm van belastingheffing in box 3 vanaf 2017. De Eerste Kamer is er nog niet uit, maar de plannen liggen klaar. Als de plannen doorgaan, sluit vanaf 1 januari 2017 de vermogensrendementsheffing beter aan bij de werkelijk behaalde rendementen op uw gespaard vermogen in box 3. U krijgt te maken
Check uw voorlopige aanslag 2016
Check uw voorlopige aanslag 2016
Heeft u een voorlopige aanslag inkomstenbelasting voor 2016 ontvangen van de Belastingdienst? Mogelijk bevat deze aanslag dan verkeerde teksten. Zo ja, dan ontvangt u binnenkort van de Belastingdienst een excuusbrief met extra informatie. Check in ieder geval de geschatte gegevens en bedragen. De Belastingdienst meldt dat er per abuis verkeerde teksten op de voorlopige aanslag
Valse e-mail Belastingdienst in omloop
Valse e-mail Belastingdienst in omloop
Momenteel zijn er e-mails in omloop die afkomstig lijken te zijn van de Belastingdienst. In het onderwerp staat: “Er is een betalingsachterstand ontstaan.” Een dergelijk bericht komt met enige regelmaat voorbij, zonder dat wij hier in de praktijk tegenaan zijn gelopen. Ditmaal zijn klanten van ons geconfronteerd met een dergelijke e-mail. In de e-mail wordt
VAR blijft toch nog even bestaan
VAR blijft toch nog even bestaan
Staatssecretaris Eric Wiebes heeft maandag bekend gemaakt dat de nieuwe opzet met modelovereenkomsten per sector als vervanger van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) voorlopig wordt uitgesteld. De nieuwe streefdatum om de VAR definitief te vervangen is nu 1 april 2016. Het kabinet wil van de VAR af. In de praktijk komt het veel voor dat ZZP’ers