Nieuws

binnen de notarisbranche.

BNA Salariswijzer voor het Notariaat 2016 – Bestel nu!
BNA Salariswijzer voor het Notariaat 2016 – Bestel nu!
Het jaar 2016 is alweer bijna voorbij. Voor veel kantoren betekent dit dat de beoordelings- en salarisgesprekken er weer aan komen. Iedere 2 jaar brengen wij de BNA salariswijzer voor het Notariaat uit. Hierin worden per functie de gemiddelde salarissen per leeftijdscategorie weergegeven. Ook worden de meest actuele ontwikkelingen weergegeven op het gebied van arbeidsrecht.
Nieuwe mijlpaal in fusieproces Pensioenfondsen Notariaat
Nieuwe mijlpaal in fusieproces Pensioenfondsen Notariaat
De Tweede Kamer stemde 8 september jl. in met het voorstel voor de wijziging van de Wet op het notarisambt, nodig voor de fusie tussen Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat en Stichting Notarieel Pensioenfonds. Nu kan behandeling in de Eerste Kamer volgen. Na afronding van de verdere procedure voor de wetswijziging kunnen het
Minimumloon iets omhoog per 1 juli 2016
Minimumloon iets omhoog per 1 juli 2016
De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon gaan iets omhoog per 1 juli 2016. Als werkgever bent u verplicht ten minste het minimumloon aan uw werknemers uit te betalen. Ook moet u het wettelijk minimumloon vermelden op de loonstrook en verplicht giraal uitbetalen. Stijging minimumloon De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon
Wettelijke vakantiedagen 2015 vervallen per 1 juli
Wettelijke vakantiedagen 2015 vervallen per 1 juli
Heeft uw personeel nog wettelijke vakantiedagen staan van 2015? Dan moeten zij deze vóór 1 juli 2016 opnemen. Gebeurt dit niet, dan komen ze te vervallen. Afkoop van deze dagen is niet mogelijk, tenzij een dienstverband wordt beëindigd. Op deze regel zijn twee uitzonderingen mogelijk. Ten eerste als een werknemer een goede reden heeft voor
Overwerkloon zwaarder belast?
Overwerkloon zwaarder belast?
Vanaf 2016 is het niet meer mogelijk om het overwerkloon bij het reguliere tijdvakloon op te tellen, maar is het verplicht om de tabel bijzondere beloningen toe te passen op het overwerkloon. Dit kan tot gevolg hebben dat het overwerkloon in de loonbelasting vanaf 2016 zwaarder belast is. Afschaffing voordeelregel In 2015 kon nog de