Nieuws

binnen de notarisbranche.

Bestaande auto ook in 2017 onder 25%-bijtelling
Bestaande auto ook in 2017 onder 25%-bijtelling
Geldt voor u het hoogste bijtellingspercentage of is daar binnenkort sprake van omdat u een nieuwe auto gaat aanschaffen of leasen? Weet dan dat u vanaf 2017 niet profiteert van de verlaging van het algemene bijtellingstarief naar 22%. Eind juni zijn in de autobrief II de nieuwe voorstellen voor de autobelastingen gepubliceerd. Eén van de
Belastingplan 2016: Schenkingsvrijstelling
Belastingplan 2016: Schenkingsvrijstelling
Tot € 100.000 belastingvrij schenken voor de eigen woning De vrijstelling voor eenmalige schenkingen − van ouders aan kinderen tussen 18 en 40 jaar − voor de eigen woning wordt definitief verhoogd en verruimd. Vanaf 1 januari 2017 mag iedereen in de leeftijd 18 tot en met 39 jaar eenmalig maximaal € 100.000 vrij van
Belastingplan 2016: Eigen woning
Belastingplan 2016: Eigen woning
Vereenvoudiging informatieplicht eigenwoning schuld Belastingplichtigen die hun hypotheekschuld niet bij de bank of een andere aangewezen administratieplichtige hebben ondergebracht, hoeven vanaf 2016 geen apart formulier meer in te vullen. Er wordt in de aangifte naar gevraagd. Het aangifteproces wordt verder vergemakkelijkt door de eerder opgegeven gegevens voor in te vullen in de aangifte van het
Nieuwe tarieven inkomstenbelasting 2016
Nieuwe tarieven inkomstenbelasting 2016
Op Prinsjesdag zijn een aantal voorstellen uit het Belastingplan 2016 gepresenteerd. Voor de inkomstenbelasting ligt er een voorstel om de tarieven in box 1 aan te passen voor het boekjaar 2016. Voor belastingplichtigen die zijn geboren op 1 januari 1946 of later gelden hoogstwaarschijnlijk de volgende tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting: 1e schijf:
Transitievergoeding: wanneer moet deze betaald worden?
Transitievergoeding: wanneer moet deze betaald worden?
Sinds kort geldt dat bij het einde van de arbeidsovereenkomst van langer dan 24 maanden de uitkering van de transitievergoeding moet plaats vinden. Als dit grote problemen voor de bedrijfsvoering leidt mag de vergoeding in maximaal zes maanden betaald worden. Deze termijnen gaan dan lopen vanaf één maand na beëindiging van de arbeidsovereenkomst. U bent