Nieuws

binnen de notarisbranche.

Dga-taks 2022: max € 500.000 onbelast lenen
Dga-taks 2022: max € 500.000 onbelast lenen
Na 1 januari 2022 mag een dga nog maar € 500.000 onbelast lenen van zijn bv. Alle schuldvorderingen boven dit half miljoen worden vanaf die datum belast in box 2, dus als inkomen uit aanmerkelijk belang. Voor bestaande eigenwoningschulden zal een overgangsmaatregel worden getroffen. Dit staat in de aanbiedingsbrief van minister Hoekstra bij het Belastingplan
Prinsjesdag 2018: de belangrijkste plannen voor uw bedrijf
Prinsjesdag 2018: de belangrijkste plannen voor uw bedrijf
Minister van Financiën Hoekstra presenteerde gisteren de Miljoenennota 2019 en het Belastingplan 2019. De regering zet in op het verlagen van lasten op arbeid, het tegengaan van belastingontwijking en -ontduiking, het verbeteren van het Nederlandse vestigingsklimaat en een groener en beter uitvoerbaar belastingstelsel. Wij zetten hier kort de meest in het oog springende fiscale wijzigingen
Gewijzigd wetsvoorstel centraal aandeelhoudersregister ingediend
Gewijzigd wetsvoorstel centraal aandeelhoudersregister ingediend
Tweede Kamerleden Henk Nijboer (PvdA) en Mahir Alkaya (SP) hebben maandag een gewijzigd initiatiefwetsvoorstel centraal aandeelhoudersregister (CAHR) ingediend bij de Tweede Kamer. Het betreft een (beperkte) wijziging van het initiatiefwetsvoorstel CAHR dat begin 2017 bij de Kamer is ingediend door oud-Kamerleden Ed Groot (PvdA) en Sharon Gesthuizen (SP). Dit naar aanleiding van het advies hierover
Heffing voor kwaliteitsfonds per 1 augustus 2018
Heffing voor kwaliteitsfonds per 1 augustus 2018
De KNB gaat per 1 augustus 2018 een bijdrage in rekening brengen bij notarissen voor het recent opgerichte kwaliteitsfonds. Het kwaliteitsfonds is onder meer nodig omdat de kosten voor tuchtrecht en toezicht sinds 1 januari van dit jaar in rekening worden gebracht bij de notariële beroepsgroep. Het recent door het parlement aangenomen wetsvoorstel Kwaliteitsfonds Notariaat
Definitief geen samenstellingsverklaring bij kwartaalcijfers
Definitief geen samenstellingsverklaring bij kwartaalcijfers
In een recent overleg tussen het ministerie van Justitie en het BFT heeft het BFT aangegeven dat het wenselijk zou zijn wanneer de algemene verplichting tot het overleggen van een samenstellingsverklaring bij de kwartaalcijfers wordt afgeschaft. Het ministerie heeft aangegeven die wens te ondersteunen. Hiermee wordt een aanzienlijke administratieve lastenverlichting voor het notariaat bereikt. De