Advocatuur: inkomenscategorie financiële bijdrage 2018 zelf aanpassen

Advocatuur: inkomenscategorie financiële bijdrage 2018 zelf aanpassen

Per 1 januari 2018 geldt voor de financiële bijdrage een nieuwe categorie-indeling. De inkomensgrens voor de lage categorie 2 verschuift van € 32.500 naar € 37.000. Hierdoor komen mogelijk meer advocaten in aanmerking voor een lagere financiële bijdrage. Is dit ook voor u van toepassing? Dan kunt u dat tot 31 december 2017 aangeven via Mijn Orde.

Kijk hiervoor op het tabblad ‘BAR Registratie’ onder het kopje ‘Financiële Bijdrage 2018’ (onderaan het scherm) van Mijn Orde. Daarna kunt u direct de bewijsmiddelen toesturen via fb-nova@advocatenorde.nl. Heeft u voor 31 december 2017 aangetoond dat categorie 2 van toepassing is, dan ontvangt u in januari 2018 de juiste factuur voor de lagere financiële bijdrage.

Criteria
Voor de financiële bijdrage 2018 is indeling in categorie 2 van toepassing als in 2016 het bruto-inkomen € 37.000 of lager was. Hiermee wordt aangesloten bij het door het CPB gehanteerde bruto modale inkomen voor 2017. Ook indien u op 1 januari 2018 in totaal nog geen drie jaar op het tableau staat ingeschreven, valt u in de lagere categorie.
Voor de berekening van het bruto-inkomen wordt verwezen naar artikel 3 van de Roda. Voor de bewijsmiddelen voor het bruto-inkomen wordt verwezen naar artikel 4 van de Roda.

Factuuradres
Voor het toesturen van de factuur voor de financiële bijdrage in januari 2018 en correspondentie hierover maken wij gebruik van het zakelijke e-mailadres dat in BAR geregistreerd staat. Hebben wij geen zakelijk e-mailadres dan zenden we de factuur naar het algemene e-mailadres van uw kantoor.

Bron: www.advocatenorde.nl

 • Financiële bijdrage 2018,
 • Inkomenscategorie
Heeft u vragen? is uw expert

  Of mail direct naar: info@etl-bna.nl

   Of bel direct naar: (035) 693 64 44
   Dennis Petersen AA

   Overig nieuws