Belastingplan 2016: Schenkingsvrijstelling

Belastingplan 2016: Schenkingsvrijstelling

Tot € 100.000 belastingvrij schenken voor de eigen woning
De vrijstelling voor eenmalige schenkingen − van ouders aan kinderen tussen 18 en 40 jaar − voor de eigen woning wordt definitief verhoogd en verruimd. Vanaf 1 januari 2017 mag iedereen in de leeftijd 18 tot en met 39 jaar eenmalig maximaal € 100.000 vrij van schenkbelasting geschonken krijgen, zowel door een familielid als door een derde.

In 2016 geldt nog steeds een eenmalige verhoogde vrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen in de leeftijd 18 tot en met 39 jaar voor de eigen woning. Wel stijgt deze vrijstelling in 2016 van € 52.000 naar € 53.016.

 • Belastingplan 2016,
 • Prinsjesdag,
 • Schenkingsvrijstelling
Heeft u vragen? Irene is uw expert

  Of mail direct naar: info@etl-bna.nl

   Of bel direct naar: (035) 693 64 44
   Irene Streefkerk-Boere RB

   Gerelateerd nieuws