Geniet van belastingvrije banketstaaf

Geniet van belastingvrije banketstaaf

Elke werkgever heeft vanaf dit jaar te maken met de werkkostenregeling. Onder de werkkostenregeling gelden andere regels voor de banketstaaf die u met Sinterklaas aan uw werknemers geeft. Dat hoeft niet per definitie ongunstig te zijn. Er zijn zelfs mogelijkheden voor een belastingvrije banketstaaf.

Banketstaaf onder kleine geschenkenregeling
De Belastingdienst neemt aan dat kleine geschenken geen loon vormen als u uw werknemer een persoonlijke attentie geeft in situaties waarin ook anderen dan een werkgever een dergelijke attentie geven. Voorwaarde bij deze goedkeuring is dat de attentie geen geld of een waardebon is en dat de factuurwaarde inclusief btw niet hoger is dan € 25.

Rechtbank Gelderland heeft in juni 2015 beslist dat voor banketstaven met een waarde van niet meer dan € 25 in de Sinterklaastijd een beroep gedaan kan worden op deze zogenaamde kleine geschenkenregeling.

Tip: Geeft u uw werknemers met Sinterklaas een banketstaaf of iets dergelijks, dan kan dit met een beroep op de uitspraak van Rechtbank Gelderland onbelast als de totale waarde niet hoger is dan € 25 inclusief btw per werknemer.

Let op! Het is ons niet bekend of de Belastingdienst hoger beroep heeft ingesteld tegen de uitspraak van Rechtbank Gelderland. Als dat zo is, dan bestaat de mogelijkheid dat Rechtbank Gelderland anders beslist.

Banketstaaf in vrije ruimte
Als voor de banketstaaf geen beroep gedaan kan worden op de kleine geschenkenregeling, dan wordt de banketstaaf in principe individueel belast bij uw werknemers. U moet dan loonheffing inhouden op het loon van uw werknemers en uw werknemers betalen dan belasting over hun banketstaaf. Dit is voor het geven van een banketstaaf uiterst ongebruikelijk en daarom zullen de meeste werkgevers de banketstaaf onder willen brengen in de vrije ruimte.

Dit kan alleen als u de waarde van de banketstaaf als eindheffingsbestanddeel aanwijst in de vrije ruimte. In dat geval is de banketstaaf onbelast voor zover het totaal van aangewezen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen dit jaar niet hoger is dan 1,2% van uw totale fiscale loonsom. Is dit bedrag hoger, dan betaalt u 80% eindheffing.

Banketstaaf op nihil gewaardeerd
Geeft u echter een banketstaaf om direct op de werkplek te nuttigen, dan is deze banketstaaf belastingvrij. De banketstaaf wordt dan aangemerkt als een consumptie op de werkplek en hiervoor geldt een nihilwaardering.

 • Banketstaaf,
 • kleine geschenkenregeling,
 • vrije ruimte,
 • werkkostenregeling,
 • wkr
Heeft u vragen? is uw expert

  Of mail direct naar: info@etl-bna.nl

   Of bel direct naar: (035) 693 64 44

   Gerelateerd nieuws