Heffing voor kwaliteitsfonds per 1 augustus 2018

Heffing voor kwaliteitsfonds per 1 augustus 2018

De KNB gaat per 1 augustus 2018 een bijdrage in rekening brengen bij notarissen voor het recent opgerichte kwaliteitsfonds. Het kwaliteitsfonds is onder meer nodig omdat de kosten voor
tuchtrecht en toezicht sinds 1 januari van dit jaar in rekening worden gebracht bij de notariële beroepsgroep.

Het recent door het parlement aangenomen wetsvoorstel Kwaliteitsfonds Notariaat maakt het mogelijk dat notarissen deze bijdrage rechtstreeks in rekening mogen brengen bij hun cliënten,
bijvoorbeeld via een heffing op de akte. Deze bedraagt 9,95 euro (inclusief btw). De KNB brengt deze heffingsbijdragen maandelijks in rekening, vergelijkbaar met de rekening voor recherches
in de diverse basisregistraties.

Bij de cliënt
Het bestuur van de KNB heeft gekozen voor een heffing op de akte, om de leden 20 min mogelijk te belasten met deze door de overheid opgelegde doorberekening van de kosten van tucht- en
toezicht. Desondanks zullen de kantoren enige aanpassingen moeten doen in hun bedrijfsvoering. De meest eenvoudige wijze om de doorberekening van deze kosten efficiënt te organiseren. is ze direct in rekening te brengen bij de cliënt die een akte laat passeren. Dit vraagt van notariskantoren een aanpassing van hun offertes en declaraties. Ook ontstaat een extra btw-verrekening. Aangezien het om voorzienbare kosten gaat, moeten deze kosten expliciet worden opgenomen in zowel de offerte als de declaratie.

Alternatieve doorberekening
Kantoren kunnen er ook voor kiezen deze bijdrage niet expliciet op te nemen in de offerte en de declaratie. In dat geval moet het — omdat het gaat om voorzienbare kosten — onderdeel uitmaken van het honorarium van de notaris. Welke methode een kantoor ook kiest, de KNB berekent in beide gevallen de kosten op basis van het aantal gepasseerde en in het CDR ingeschreven akten. Notarissen ontvangen later deze week een brief over deze doorberekening.

Bron: KNB

 • KNB,
 • Kwaliteitsfonds,
 • Notariaat
Heeft u vragen? Pieter is uw expert

  Of mail direct naar: info@etl-bna.nl

   Of bel direct naar: (035) 693 64 44
   Pieter den Ouden AA

   Gerelateerd nieuws