Minimum loon per 1 januari 2020

Minimum loon per 1 januari 2020

Het minimum loon per 1 januari 2020 is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend gemaakt en gepubliceerd in de staatscourant.
Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2020:

15-jarige €       496,08 (30,0%)
16-jarige €       570,49 (34,5%)
17-jarige €        653,17 (39,5%)
18-jarige €      826,80 (50,0%) (BBL 45,5%, € 752,40)
19-jarige €       992,16 (60,0%) (BBL 52,5%, € 868,15)
20-jarige €   1.322,88 (80,0%) (BBL 61,5%, € 1.016,95)
21-jarige €    1.653,60

(Zie Staatscourant 2019, nr. 56.680)

  • Minimum loon 2020,
  • WML
Heeft u vragen? is uw expert

    Of mail direct naar: info@etl-bna.nl

      Of bel direct naar: (035) 693 64 44

      Overig nieuws