Nettoloon 2017 voor meeste werknemers iets omhoog

Nettoloon 2017 voor meeste werknemers iets omhoog

Bijna alle werknemers in Nederland gaan er dit jaar in hun nettoloon iets op vooruit. De grootste loonstijging is voor mensen die bruto € 1.750 euro per maand verdienen. Zij zien het maandelijkse bedrag op hun bankrekening met € 11 stijgen.

Minder belasting door hogere korting
De lichte stijging van de netto lonen komt doordat werknemers dit jaar minder belasting hoeven te betalen. Het belastingtarief stijgt in de tweede en derde schijf weliswaar van 40,4% naar 40,8%, maar de meeste mensen profiteren van hogere heffingskortingen.

Tweeverdieners met kinderen
Bij de huishoudens krijgen vooral tweeverdieners met kinderen meer geld. Gezinnen waarbij een van de partners niet werkt gaan er gemiddeld op achteruit. Dat heeft te maken met het afbouwen van de algemene heffingskorting.

Premiestijgingen zorgverzekeringen hoger dan stijging nettoloon
De stijgingen zijn dit jaar echter zo klein dat mensen bij wie de ziektekostenverzekering direct van hun loon wordt ingehouden er tóch iets op achteruit gaan. De premiestijgingen van de zorgverzekeringen zijn over het algemeen hoger dan de stijging van de netto lonen.

Minimumloon en modaal
Mensen die het minimumloon verdienen gaan er maandelijks € 15 op vooruit. Een werknemer met een modaal salaris krijgt er netto € 3 bij en iemand met anderhalf keer modaal is € 5 beter af dan vorig jaar.

Bron: ANP

  • Netto loon
Heeft u vragen? is uw expert

    Of mail direct naar: info@etl-bna.nl

      Of bel direct naar: (035) 693 64 44

      Overig nieuws