Nieuwe tarieven inkomstenbelasting 2016

Nieuwe tarieven inkomstenbelasting 2016

Op Prinsjesdag zijn een aantal voorstellen uit het Belastingplan 2016 gepresenteerd. Voor de inkomstenbelasting ligt er een voorstel om de tarieven in box 1 aan te passen voor het boekjaar 2016. Voor belastingplichtigen die zijn geboren op 1 januari 1946 of later gelden hoogstwaarschijnlijk de volgende tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting:

1e schijf: Belastbaar inkomen tot en met € 19.921: 36,55%
2e schijf: Belastbaar inkomen vanaf € 19.922 tot en met € 33.715: 40,4%
3e schijf: Belastbaar inkomen vanaf € 33.716 tot en met € 66.420: 40,4%
4e schijf: Belastbaar inkomen vanaf € 66.421: 52,00%

De tarieven voor box 2 (25%) en box 3 (forfaitair rendement van 4% en een belastingheffing van 30%) wijzigen naar verwachting niet.

De heffingskortingen zullen naar alle waarschijnlijkheid wel wijzigen:

 • Algemene heffingskorting maximaal tot AOW-leeftijd € 2.230
 • Algemene heffingskorting maximaal ouder dan AOW-leeftijd € 1.139
 • Afbouwpercentage algemene heffingskorting 4,796% tot € 0
 • Arbeidskorting maximaal € 3.103
 • Afbouwpercentage arbeidskorting 4% tot € 0
 • Werkbonus maximaal € 1.119
 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting maximaal € 2.769
 • Jonggehandicaptenkorting € 719
 • Ouderenkorting € 1.187 / € 70
 • Alleenstaande ouderenkorting € 436
 • Belastingplan 2016,
 • Inkomstenbelasting 2016,
 • Prinsjesdag
Heeft u vragen? Irene is uw expert

  Of mail direct naar: info@etl-bna.nl

   Of bel direct naar: (035) 693 64 44
   Irene Streefkerk-Boere RB

   Gerelateerd nieuws