Nog geen contouren van het Nederlandse UBO-register zichtbaar

Nog geen contouren van het Nederlandse UBO-register zichtbaar

Over ongeveer anderhalf jaar zal Nederland op grond van de 4e Europese antiwitwasrichtlijn een ubo-register moeten hebben. De contouren van de register zijn echter nog niet openbaar. In december 2015 liet de staatssecretaris van financiën in algemene termen uit. Ook in de memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel bestuursverbod en een antwoord op kamervragen van november 2015 en september 2015 komt het register summier aan de orde.

Het is onduidelijk hoe de verplichtingen nader zullen worden vormgegeven, terwijl de Europese richtlijn nog veel in het ongewisse laat.
Hierna ter informatie een passage uit de brief van december jl.

Brief van 17 december 2015
De staatssecretaris van financiën heeft in een brief van 17 december 2015 aan de tweede kamer meegedeeld dat de introductie van het ubo-register in Nederland een flinke uitdaging is:
Mevrouw van Tongeren (Groen Links) heeft gevraagd naar het proces van implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn en daarmee van het opzetten van een register met informatie over UBO’s (UBO-register). De vierde anti-witwasrichtlijn is afgelopen zomer vastgesteld. Er geldt een een implementatietermijn van 2 jaar. De implementatie vergt aanpassing van formele wetgeving en het invoeren van een UBO-register dat een complex (ICT-)project is dat met zorg moet worden uitgevoerd. Afronding van de implementatie halverwege 2017 acht het kabinet derhalve redelijk en passend.

 • 4e Europese antiwitwasrichtlijn,
 • UBO,
 • UBO-register
Heeft u vragen? Pieter is uw expert

  Of mail direct naar: info@etl-bna.nl

   Of bel direct naar: (035) 693 64 44
   Pieter den Ouden AA

   Gerelateerd nieuws