Resultaat Notariaat trekt aan

Resultaat Notariaat trekt aan

De nieuwe benchmark voor het Notariaat is uit. BNA brengt jaarlijks na de indiening van alle jaarrekeningen een benchmark uit, waarin de resultaten per notaris worden vergeleken. Daarnaast brengt BNA ieder kwartaal een benchmark uit, waaruit de omzet- en resultaatontwikkeling van de branche blijkt.

Uit de jaarbenchmark 2014 blijkt dat het gemiddelde resultaat per notaris weer een stijgende lijn laat zien. Sinds het begin van de economische crisis in 2008 liet het resultaat per notaris een dalende trend zien. In 2013 en in 2014 stijgt het resultaat per notaris (praktijkinkomen) jaarlijks weer licht tot inmiddels € 130.000 voor 2014.

Uit de kwartaalbenchmark eerste kwartaal 2015 blijkt dat zowel de gemiddelde omzet per notaris  als het gemiddeld resultaat per notaris vergelijkbaar is met de gemiddelde omzet en resultaat in het eerste kwartaal 2014. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de werkvoorraad en productie in deze periode fors is gestegen.

Cliënten van BNA ontvangen de benchmark van BNA periodiek kosteloos. Wilt u uw kantoor ook vergelijken in de benchmark, neem dan contact met ons op (telefonisch via 035 6936 444, of per e-mail info@bna-lodder.com).

 

Heeft u vragen? Pieter is uw expert

  Of mail direct naar: info@etl-bna.nl

   Of bel direct naar: (035) 693 64 44
   Pieter den Ouden AA

   Overig nieuws