Testament op afstand, noodwet voor notaris

Testament op afstand, noodwet voor notaris

Notarissen mogen tijdelijk testamenten opstellen zonder dat de klant daarbij aanwezig is. Het kabinet is vrijdag akkoord gegaan met een wetsvoorstel dat het tijdelijk mogelijk maakt om op afstand akkoord te gaan met contracten waarin de laatste wens is opgenomen. Door het coronavirus kunnen veel mensen niet naar de notaris komen omdat ze in quarantaine zitten of in het ziekenhuis liggen.

Vorige week vroegen notarissen aandacht voor het probleem. De beroepsorganisatie KNB gaf aan dat een testament bij uitzondering ook gesloten mocht worden via digitale videoverbindingen, maar de vereniging van erfrechtspecialisten EPN vreesde rechtszaken. De uitvoering van testamenten leidt regelmatig tot juridische procedures.

Verschijningsplicht
De EPN wilde daarom voor de zekerheid wettelijk geregeld hebben dat een testament dat op afstand is gesloten net zo rechtsgeldig zou zijn als de traditionele op kantoor ondertekende contracten. In de wet op het notarisambt staat dat voor een testament iemand ‘moet verschijnen bij de notaris’. Die kan dan vaststellen of mensen hun testament echt goed hebben begrepen en of ze de afspraken uit vrije wil hebben gemaakt.

Hoe de noodwet precies gaat luiden, is nog niet bekend. De Raad van State moet zich nog buigen over de tijdelijke regeling. Daarvoor is een spoedadvies gevraagd door het ministerie van Justitie & Veiligheid. Wanneer de wet definitief rond komt, is ook nog niet bekend.

Waarschijnlijk gaat de noodwet met terugwerkende kracht gelden, zodat alle testamenten die nu al op afstand zijn gesloten ook onder de nieuwe wet vallen. Het is de bedoeling dat het ministerie de regeling weer intrekt na de coronacrisis.

De EPN toont zich tevreden. ‘We merken dat veel mensen juist nu hun zaken goed willen regelen. Met deze wet kunnen we rechtszekerheid bieden aan mensen die via een videoverbinding een testament willen maken’, zegt EPN-bestuurslid Martijn van Valburch. Het voorkomt ook achteraf mogelijk een hoop extra juridische procedures voor nabestaanden, benadrukt hij, omdat er geen twijfel meer bestaat over de rechtsgeldigheid van aktes.

Bedrijven en rechtbanken
Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft niet alleen voor notarissen een tijdelijke regeling bedacht. Rechters kunnen straks vaker aan advocaten of andere procespartijen de mogelijkheid bieden om via audio- of videoverbindingen deel te nemen aan de behandeling van hun zaak. Ook kunnen bedrijven op basis van de tijdelijk wetgeving aandeelhoudersvergaderingen houden en besluiten nemen met betrokkenen op afstand.

Bron: FD

 • Corona,
 • Testament
Heeft u vragen? BNA is uw expert

  Of mail direct naar: info@etl-bna.nl

   Of bel direct naar: (035) 693 64 44
   Privé: BNA

   Gerelateerd nieuws