Vanaf 2020 meer WW-premie voor werknemers met een tijdelijk contract en voor oproepkrachten

Vanaf 2020 meer WW-premie voor werknemers met een tijdelijk contract en voor oproepkrachten

De hoogte van de WW-premie voor uw werknemers wordt vanaf 2020 afhankelijk van de vraag of er sprake is van een vast of flexibel arbeidscontract. Nu is de premie nog afhankelijk van de sector waarin de werknemer werkzaam is.

Stimulering vaste arbeidscontracten
De nieuwe premiedifferentiatie is een maatregel van de Wet arbeidsmarkt in balans. Met deze maatregel wil het kabinet vaste arbeidscontracten stimuleren en aantrekkelijker maken voor werkgevers. Die dienen de WW-premie immers te betalen.

Verschil 5%
De WW-premie voor 2020 is nog niet bekend, maar wordt voor werknemers met een flexibel arbeidscontract 5%-punt hoger vastgesteld. Naar verwachting zal de lage WW-premie 2,94% bedragen en de hoge 7,94%.

Wanneer lage WW-premie?
De lage WW-premie is verschuldigd bij contracten voor onbepaalde tijd. Ook is de lage premie verschuldigd voor werknemers onder de 21 jaar die maximaal 48 uur (per aangiftetijdvak van vier weken) of 52 uur (per aangiftetijdvak van een kalendermaand) verloond hebben gekregen. Daarnaast geldt de lage premie ook voor leerlingen die de BBL volgen en voor werknemers voor wie de werkgever een uitkering werknemersverzekeringen betaalt als werkgeversbetaling of als eigenrisicodrager.

Herzien lage WW-premie
In twee gevallen dient de werkgever met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie te betalen. Dit is het geval als de arbeidsovereenkomst uiterlijk twee maanden na aanvang van de dienstbetrekking eindigt, alsmede bij een parttime dienstverband van minder dan 35 uur per week, wanneer er in een kalenderjaar 30% meer uren verloond zijn dan in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd.

Heeft u vragen over de nieuwe WW-premie, neem dan contact met ons op.

 • 2020,
 • Wet arbeidsmarkt in balans,
 • WW-premie
Heeft u vragen? is uw expert

  Of mail direct naar: info@etl-bna.nl

   Of bel direct naar: (035) 693 64 44

   Gerelateerd nieuws