Wat is een zakelijke maaltijd?

Wat is een zakelijke maaltijd?

U kunt onder de werkkostenregeling een zakelijke maaltijd onbelast aan uw werknemers vergoeden of verstrekken. Maar wat is eigenlijk een zakelijke maaltijd?

Tijdelijke verblijfkosten

Voor een aantal vergoedingen bestaan gerichte vrijstellingen. Zo ook voor zakelijke maaltijden. Het vergoeden van dergelijke maaltijden is onbelast. Hiervan is allereerst sprake als de maaltijd een onderdeel is van tijdelijke verblijfkosten. Denk daarbij aan een lunch of diner die buiten de deur wordt genuttigd tijdens een zakelijke bespreking met klanten. Maar denk ook aan de maaltijd van uw vertegenwoordiger onderweg of maaltijden genuttigd tijdens dienstreizen.

Meer dan bijkomstig zakelijk karakter

U mag ook onbelast maaltijden vergoeden of verstrekken wanneer sprake is van een meer dan bijkomstig zakelijk karakter. Dit doet zich in ieder geval voor als uw werknemer door zijn werk tussen 17.00 en 20.00 uur niet thuis kan eten. Denk aan overwerk of werken tijdens koopavonden. Ook bij therapeutisch mee-eten door werknemers in de gezondheids- of welzijnszorg staat het meer dan bijkomstig zakelijk karakter voorop.

Normbedrag

Wat niet onder een zakelijke maaltijd valt, is de boterham op de werkplek of kantinemaaltijden. Voor maaltijden in bedrijfskantines moet u een normbedrag rekenen van € 3,20 ongeacht of dit nu een ontbijt, lunch of diner betreft. Dit normbedrag minus een eventuele eigen bijdrage (maximaal € 3,20) rekent u tot het loon van de werknemer. U mag echter de waarde van de maaltijd ook aanwijzen als eindheffingsloon in de vrije ruimte. Het normbedrag geldt ook als u bijvoorbeeld iedere dag de lunch regelt voor uw werknemers op het bedrijf. Organiseert u echter een lunchvergadering met uw personeel en heeft deze vergadering een duidelijk zakelijk karakter, dan is de lunch wel onbelast te vergoeden of te verstrekken.

Maar let op! Voor het duidelijk zakelijk karakter is meer nodig dan het louter praten over het werk.

Tip: Voor kleine consumpties op de werkplek zoals vers fruit, het koekje bij de koffie of de vrijdagmiddagborrel op kantoor geldt een nihilwaardering.

  • maaltijd,
  • werkkostenregeling,
  • wkr

Gerelateerd nieuws