Wijzigingen loonheffingen in 2016

Wijzigingen loonheffingen in 2016

Met ingang van 1 januari 2016 wijzigt weer het één en ander in de loonheffingen. De Belastingdienst heeft de belangrijkste wijzigingen in de nieuwsbrief loonheffingen 2016 gepubliceerd. Zo kunt u zich voorbereiden, maar houd er rekening mee dat de Tweede en Eerste Kamer nog moeten instemmen met een aantal maatregelen.

Aanscherping gebruikelijkheidstoets werkkostenregeling
De gebruikelijkheidstoets legt een beperking op aan de vergoedingen en verstrekkingen die u onder kunt brengen in de vrije ruimte. Dit is een lastig criterium dat inhoudt dat uw vergoedingen en verstrekkingen niet in de vrije ruimte kunnen worden ondergebracht als deze voor meer dan 30% afwijken van hetgeen normaal vergoed of verstrekt wordt.

Per 1 januari 2016 wordt deze toets aangescherpt. Niet alleen de vergoeding of verstrekking zelf moet vanaf dat moment gebruikelijk zijn, maar het moet ook gebruikelijk zijn dat uw werknemer die vergoeding of verstrekking belastingvrij van u krijgt en dat u de belasting via eindheffing voor uw rekening neemt. Zo is het bijvoorbeeld niet gebruikelijk om de belasting over het maandloon van uw werknemers voor uw rekening te nemen. Door de aanscherping van de gebruikelijkheidstoets zal dit vanaf 1 januari 2016 in ieder geval niet meer mogelijk zijn.

Rentevoordeel personeelslening eigen woning bij werknemer belast
Vanaf 1 januari 2016 geldt geen nihilwaardering meer voor het rentevoordeel van een personeelslening eigen woning. Het is ook niet mogelijk om dit voordeel aan te wijzen als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte. Het rentevoordeel wordt daarom vanaf 1 januari 2016 individueel belast bij uw werknemer.

Tip: Voor het rentevoordeel van een personeelslening voor een (elektrische) fiets of elektrische scooter blijft ook na 1 januari 2016 een nihilwaardering gelden.

Wijziging bijtelling privégebruik auto
De CO2-grenzen en bijtellingspercentages voor auto’s die in 2016 voor het eerst op naam worden gesteld wijzigen per 1 januari 2016 als volgt. De percentages blijven 60 maanden geldig:

CO2-uitstoot (gr/km)
0, bijtelling 4%
Van 0 tot en met 50, bijtelling 15%
Van 51 tot en met 106, bijtelling 21%
Vanaf 107, bijtelling 25%

Leeftijd werkbonus omhoog
De werkbonus is een korting op te betalen belasting (een heffingskorting). De bonus kan alleen worden toegepast door werknemers van een bepaalde leeftijd en met een arbeidsinkomen van meer dan € 17.327 en niet meer dan € 33.694 (bedragen 2015). De leeftijd om de werkbonus toe te passen gaat per 1 januari 2016 omhoog van 61 jaar naar 62 jaar. De grenzen voor het arbeidsinkomen in 2016 zijn op dit moment nog niet bekend.

 • Bijtelling,
 • gebruikelijk,
 • gebruikelijkheidstoets,
 • Loonheffing 2016,
 • Wijzigingen 2016,
 • wkr
Heeft u vragen? is uw expert

  Of mail direct naar: info@etl-bna.nl

   Of bel direct naar: (035) 693 64 44

   Gerelateerd nieuws