Duidelijkheid over btw-heffing bij doorberekenen kadasterkosten

Duidelijkheid over btw-heffing bij doorberekenen kadasterkosten

Kadasterkosten blijven alleen buiten de heffing van btw als deze voor het werkelijke bedrag (dat wil
zeggen één op één) worden doorberekend. Dit schrijft (pdf) het ministerie van Financiën aan de KNB.
De KNB heeft het ministerie om duidelijkheid op dit punt gevraagd naar aanleiding van vragen uit de
praktijk.

In de notariële praktijk bestond onduidelijkheid over het antwoord op de vraag hoe de goedkeuring
in paragraaf 3.3 van het besluit van 21 december 2012, nr. BLKB 2012/1962M, moet worden
uitgelegd met betrekking tot kadasterkosten. In deze goedkeuring is bepaald dat uitgaven voor
kadastrale rechten die verschuldigd zijn in relatie tot (wijzigingen in) diverse registers die het
Kadaster bijhoudt onder voorwaarden buiten de heffing van btw blijven. Een van deze voorwaarden
is dat de notaris de kadasterkosten doorberekent voor het bedrag dat op grond van de van
toepassing zijnde bepalingen en voorschriften is verschuldigd voor de verrichte handeling(en). Verder
dient de notaris de kadasterkosten afzonderlijk op de factuur aan de opdrachtgever (cliënt) te
vermelden.

KIK
De vraag naar de uitleg van deze goedkeuring is opgekomen in verband met de Ketenintegratie
Inschrijving Kadaster (KIK). Het Kadaster berekent bij een inschrijving van een akte via KIK een lager
tarief dan bij een inschrijving van een akte zonder KIK. In de praktijk komt het voor dat een notaris in
zijn offerte en nota aan de cliënt uitgaat van het (hogere) normale tarief, terwijl bij inschrijving van
de akte komt vast te staan dat het (lagere) KIK-tarief van toepassing is. Andersom komt ook voor. In
deze gevallen ontstaat een verschil tussen de kadasterkosten die de notaris aan het Kadaster is
verschuldigd en de kadasterkosten die de notaris aan de cliënt heeft doorberekend. Dit verschil
wordt veelal niet met de cliënt verrekend. De KNB meent dat in deze gevallen de goedkeuring kan
worden toegepast voor zover de kadasterkosten worden doorberekend. Financiën volgt deze uitleg
niet.

Naheffing met boete
De KNB heeft uit de praktijk begrepen dat de Belastingdienst de goedkeuring uitlegt, zoals het
ministerie dat doet. Wanneer de kadasterkosten niet één op één worden doorberekend, is de
goedkeuring niet van toepassing en zijn de kadasterkosten voor het volledige bedrag waarvoor ze
aan de cliënt worden doorberekend belast met btw. De KNB is een geval bekend waarin de
Belastingdienst aan een notaris een naheffingsaanslag btw met boete heeft opgelegd ter zake van de
(niet één op één) doorberekende kadasterkosten.

(Bron: KNB)

 • BTW,
 • Kadaster,
 • KIK
Heeft u vragen? Pieter is uw expert

  Of mail direct naar: info@etl-bna.nl

   Of bel direct naar: (035) 693 64 44
   Pieter den Ouden AA

   Gerelateerd nieuws