Kadasterkosten onderdeel van bewaringspositie notariaat

Kadasterkosten onderdeel van bewaringspositie notariaat

Onlangs heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan dat het Kadaster gerechtigd is tot de derdengelden wegens inschrijvings- en recherchekosten. Voor de uitspraak verwijzen wij naar de HR 19 november 2021, nr 21/00450 (ECLI:NL:HR:2021:1720).

Wat betekent deze uitspraak voor u?

 • De schuld aan het kadaster maakt vanaf heden onderdeel uit van de bewaringspositie. Dit betekent dat de bewaringspositie met deze schuld wordt verlaagd. Daarbij blijft uiteraard wel de eis bestaan dat de bewaringspositie te allen tijde positief moet zijn.
 • De berekening van de bewaringspositie moet worden aangepast in het geautomatiseerd systeem. Wat er moet worden aangepast en door wie is afhankelijk van het notarieel systeem dat u gebruikt:
  • Van Brug Software (Codex) in combinatie met AFAS online of Next Legal (Next Assyst) in combinatie met AFAS online: het standaard rapport Bewaringspositie moet AFAS worden aangepast. Neem hiervoor contact op met uw softwareleverancier (Van Brug Software, of Next Legal)
  • Quantaris(Q-bis) in combinatie met iMuis: het rapport binnen Q-bis moet worden aangepast. Neem hiervoor contact op met uw softwareleverancier (Quantaris)
  • Notarisdossier in combinatie met Twinfield: Neem contact op met ons kantoor, zodat wij de inrichting van de managementrapportage kunnen aanpassen.
 • Doordat de schuld aan het kadaster onderdeel uitmaakt van de bewaringspositie, mag vanaf heden de nota van het kadaster ook voldaan worden vanaf een kwaliteitsrekening. Laat in dat geval indien u periodiek per dossier het honorarium overmaakt van de kwaliteitsrekening naar uw kantoorrekening, vanaf heden het bedrag aan inschrijvingskosten en recherchekosten staan op de kwaliteitsrekening.
 • Blijft u de nota van het kadaster voldoen van de kantoorrekening, of wordt de nota momenteel met een automatische incasso geïncasseerd van de kantoorrekening, stort dan het bedrag aan kadasterkosten pas door naar de kantoorrekening op het moment dat u de nota aan het kadaster voldoet.
 • Indien u gebruik maakt van een crediteurenadministratie, houdt er dan rekening mee dat de crediteurenschuld aan het kadaster ook onder de bewaringspositie valt.
 • Is uw bewaringspositie altijd ruim voldoende, dan hoeft u niet direct actie te ondernemen.
 • Is uw bewaringspositie beperkt, kom dan direct in actie, en kijk of u geld moet terugstorten op de kwaliteitsrekening. Een “fast rule” hiervoor is dat de huidige bewaringspositie minimaal gelijk is aan som van de laatste 6 kadasternota’s (uitgaande dat het kadaster +/- 3 weken achterloopt met het factureren van de inschrijvingskosten, en de betaaltermijn vervolgens ook 3 weken bedraagt).

Uitdrukkelijk wijzen wij u erop dat de bewaringspositie te allen tijde, ook na aanpassing van bovenstaande positief moet zijn, en dat een negatieve bewaring altijd leidt tot een incidentenmelding richting het Bureau Financieel Toezicht. Verzorgen wij bij u de boekhouding, dan zal een van onze collega’s bij de verwerking van de boekhouding bovenstaande apart met u bespreken. Heeft u verder nog vragen, schroom niet om contact met ons op te nemen.

 • bewaringspositie,
 • Kadaster
Heeft u vragen? Pieter is uw expert

  Of mail direct naar: info@etl-bna.nl

   Of bel direct naar: (035) 693 64 44
   Pieter den Ouden AA

   Gerelateerd nieuws